Rest­stromen ophaal­dienst

Rest­stromen ophaal­dienst

Als aanvulling op de bestaande inzameling van bouwafval zal Stadsmijn Achterhoek een ophaaldienst faciliteren voor ongebruikte bouwmaterialen en restpartijen op bouwplaatsen. Deze dienst ondersteunt bouwbedrijven in hun duurzaamheidsambities door afval te reduceren en materiaalbehoud te stimuleren. Kostenbesparing op afval en het ontzorgen van gekwalificeerd en schaars personeel op de bouw is een gunstig neveneffect. Het ideale moment voor de ophaaldienst is net voor oplevering door de bouwaannemer.

De ophaaldienst kan ook worden ingeschakeld voor het ophalen van restpartijen bij werkplaatsen en magazijnen van bouw- en productiebedrijven. De onverkoopbare artikelen kunnen zo weer een nuttige bestemming krijgen en hiermee wordt voorkomen dat deze artikelen bij het afval belanden. Voor deze ophaaldienst kunnen medewerkers, uiteraard goed geïnstrueerd, worden ingezet die middels deze werkzaamheden worden begeleid naar een volwaardige positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt niet alleen bijgedragen aan materiaalbehoud, maar ook aan behoud van menselijk kapitaal.

Materialen aanbieden

Wilt u gebruikte of overtollige materialen aanbieden aan Stadsmijn Achterhoek? Vul dan het formulier om materialen aan te bieden in.