Gebouw­inventari­satie

Gebouw­inven­tari­satie

Technologische ontwikkelingen openen deuren naar bijna onbegrensde mogelijkheden. Met behulp van een geoptimaliseerde scanmethode worden gebouwen geïnventariseerd. De scans zijn verdeeld in drie verschillende gradaties.

Quick Scan

Een quick scan is een vooronderzoek waarbij onder andere gekeken wordt naar de kadastrale ligging, ligging ten opzichte van de omgeving, satellietbeelden en de toepassing in de gebouwde omgeving. Dit wordt overzichtelijk vastgelegd in een digitale rapportage.

Drone Scan

Drone scanHet kan voorkomen dat beschikbare gegevens en plattegronden niet meer representatief zijn voor de huidige situatie van de gebouwde omgeving. Om die reden kan de omgeving van de buitenkant in kaart worden gebracht door middel van een drone scan. Door gecertificeerde dronepiloten wordt een 3D afbeeldingenbestand gegenereerd zodat de opdrachtgever direct beschikt over de meest actuele gegevens. Dit bestand kan tevens geconverteerd worden naar een actuele plattegrond. Eventuele afwijkingen tussen bestaande gegevens en de werkelijkheid worden op deze manier perfect in beeld gebracht.

Indoor Mapping scan

Indoor mapping scan is een techniek waarmee de binnenruimte van een gebouw, met behulp van een geavanceerde 3D scanner, volledig wordt opgenomen. Door bundeling van deze gegevens wordt een digitaal 3D model gegenereerd. Hierdoor is het mogelijk om, vanachter een computer, virtueel door het gescande gebouw te ‘wandelen’. Tevens biedt deze scan de mogelijkheid om oppervlakken en materialen tot 5mm nauwkeurig in te meten en is het mogelijk om een 2D of 3D plattegrond te genereren.

Op basis van deze scan kan ook een kwantitatieve opname van alle zichtbare materialen in een gebouw worden gemaakt. Gebouwenbeheerders kunnen op basis van deze scan bijvoorbeeld hun onderhoudsprogramma afstemmen en verfijnen.

Indoor mapping scan