Privacy­­verklaring

Stadsmijn Achterhoek respecteert de privacy van haar (zakelijke) relaties, leveranciers, medewerkers, bezoekers van haar website en anderen. Stadsmijn Achterhoek gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt of die wordt verzamelt wanneer u gebruik maakt van haar diensten.

Inleiding

In deze privacyverklaring informeert Stadsmijn Achterhoek u welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarvoor zij uw persoonsgegevens gebruikt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. U vindt hier ook terug welke rechten u heeft en op welke wijze u contact op kunt nemen met Stadsmijn Achterhoek.

Verwerking van uw persoons­gegevens

Stadsmijn Achterhoek.

Stadsmijn Achterhoek verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, medewerkers en bezoekers van haar website. Deze gegevens worden via de website of door u zelf aan Stadsmijn Achterhoek verstrekt. Uw persoonsgegevens worden vervolgens voor de volgende doelen verwerkt:

–    Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

–    Voor het opnemen van contact met u in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, voor het onder de aandacht brengen van aanbiedingen of om u te informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;

–    Voor het afhandelen van betalingen en het zo nodig inschakelen van een derde om vorderingen te innen;

–    Voor het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van de uitvoering van overeenkomsten;

–    Voor het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van de website en technische systemen;

–    Voor het voldoen aan de op Stadsmijn Achterhoek rustende wettelijke verplichtingen;

–    Voor het aanbieden en/of verzenden van producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties.

Stadsmijn Achterhoek verwerkt alle persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van bovengenoemde doelen. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per doel. Zo verzamelt Stadsmijn Achterhoek voor het versturen van aanbiedingen en facturen andere gegevens dan voor het onderhouden van contacten met haar (zakelijke) relaties. Stadsmijn Achterhoek verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en er worden geen BSN nummers verwerkt. Een BSN nummer wordt alleen verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is.

Grondslag voor de gegevensverwerking

Stadsmijn Achterhoek verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die u met Stadsmijn Achterhoek heeft, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming.

Heeft u bijvoorbeeld als klant een product en/of een dienst afgenomen dan kan Stadsmijn Achterhoek u op grond van een gerechtvaardigd belang informeren over aanbiedingen of nieuws over vergelijkbare producten (waaronder ook updates van reeds geleverde producten) en/of diensten die u heeft afgenomen.

Beveiliging

Stadsmijn Achterhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.

Cookies

Om uw bezoek aan onze websites zo aangenaam mogelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken worden cookies gebruikt.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies.

De website van Stadsmijn Achterhoek  maakt gebruik van de volgende cookies:

–    Technische en functionele cookies (Sharspring, _cfduid, Google Analytics, WP-settings-1), deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. Met deze cookies worden ook op toestemming gebaseerde formulierinvoergegevens verzamelt.

–    Analytische cookie (_ga): deze cookie registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te generen over hoe de bezoeker de website gebruikt. Analytische cookies meten alle data over het gebruik van de website. Hiermee wordt onder andere het aantal bezoekers op de website, de tijd dat bezoekers op de website verblijven en welke pagina’s de bezoeker bekijkt gemeten.

–    Voorkeurscookies (wplc_chat_status en wplc_cid): deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van onze website en met deze cookie kan de website de bezoeker herkennen om de chatfunctie te optimaliseren.

–    Marketing cookies (Google AdWords facebook, remarketing). Hiermee kan Stadsmijn Achterhoek online advertenties weer geven aan personen die haar website eerder hebben bezocht.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Afmelden voor de cookies is mogelijk door de instellingen van uw browser dusdanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via uw browserinstellingen eerder opgeslagen cookies verwijderen. Meer informatie kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  en de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative

Bewaar­termijn

Stadsmijn Achterhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard hangt dus af van het doel waarvoor zij zijn verzamelt.

Zo heeft Stadsmijn Achterhoek bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar) en zal op die grond uw persoonsgegevens zo lang worden bewaard.

Doorgeven van uw persoons­gegevens

Stadsmijn Achterhoek geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) als zij dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om haar producten en/of diensten aan te bieden en uit te voeren (bijvoorbeeld een derde partij die de werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht). Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring.

Wanneer Stadsmijn Achterhoek derden inschakelt die op haar instructie persoonsgegevens verwerkt, dan zal zij met die derden verwerkersovereenkomsten sluiten als bedoeld in de AVG.

Wanneer Stadsmijn Achterhoek met uw toestemming persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn die derden in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en niet Stadsmijn Achterhoek.

Stadsmijn Achterhoek slaat geen persoonsgegevens op buiten de EER (Europese Economische Ruimte = EU + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

Uw rechten

Wanneer Stadsmijn Achterhoek persoonsgegevens van u verwerkt heeft u op grond van de AVG diverse rechten. Zo heeft u het recht op:

–    inzage in uw persoonsgegevens die Stadsmijn Achterhoek verwerkt, voor welk doel die worden  verwerkt en hoe lang deze worden bewaard;

–    correctie van uw persoonsgegevens;

–    het wissen van uw persoonsgegevens;

–    beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht Stadsmijn Achterhoek te verzoeken uw persoonsgegevens door te geven aan een ander bedrijf of dienstverlener. Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze rechten zijn niet onbeperkt. Niet in alle gevallen hoeft Stadsmijn Achterhoek uw verzoek of bezwaar te honoreren. Soms zijn uw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht of een overeenkomst met u.

U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) indienen. Stadsmijn Achterhoek zal  zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail)  reageren op uw verzoek. Indien uw verzoek niet wordt gehonoreerd, zal de reden daarvan aan u worden medegedeeld.

Ook willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact­gegevens

Stadsmijn Achterhoek
Zuidgang 1A
7141 JK  Groenlo

T: +31 6 42121496
E: info@stadsmijnachterhoek.nl
W: stadsmijnachterhoek.nl

Aanpassen privacy­verklaring

Deze privacyverklaring dateert van 1 maart 2021. Stadsmijn Achterhoek behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.