Logo
Dé materialenmarktplaats van de Achterhoek
Over ons

Stadsmijn Achterhoek

Een mijn is de plaats waar grond- en delfstoffen worden opgegraven om daarna verder verwerkt te worden in de bouw en industrie. Bij Stadsmijn Achterhoek zien we de gebouwde omgeving, dorpen en steden als het wingebied. Door nauwkeurige opname van gebouwen kan worden vastgesteld welke

Over ons

Stadsmijn Achterhoek

Een mijn is de plaats waar grond- en delfstoffen worden opgegraven om daarna verder verwerkt te worden in de bouw en industrie. Bij Stadsmijn Achterhoek zien we de gebouwde omgeving, dorpen en steden als het wingebied. Door nauwkeurige opname van gebouwen kan worden vastgesteld welke materialen en producten herbruikbaar zijn voor nieuwe toepassingen. Door te oogsten, in plaats van te slopen, halen wij materialen in bruikbare staat uit oude panden. Via een fysieke marktplaats worden de materialen gereed gemaakt voor hergebruik in de bouw. De verkoop wordt mede mogelijk gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De materialen die gereed zijn voor verkoop zijn voorzien van een digitaal materialenpaspoort waarin onder andere de herkomst van het materiaal is vastgelegd.

materialen en producten herbruikbaar zijn voor nieuwe toepassingen. Door te oogsten, in plaats van te slopen, halen wij materialen in bruikbare staat uit oude panden. Via een fysieke markt­plaats worden de materialen gereed gemaakt voor hergebruik in de bouw. De verkoop wordt mede moge­lijk gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeids­markt. De materialen die gereed zijn voor verkoop zijn voorzien van een digitaal materialen­paspoort waarin onder andere de herkomst van het materiaal is vastgelegd.

Diensten

Wat we DOEN

Gebouweninventarisatie

Gebouwen- inventarisatie

3D scans van gebouwde omgeving

Reststromen ophaaldienst

Reststromen ophaaldienst

Afhalen overtollig materiaal

Materiaalbewerking

Materialenbewerking en -verkoop

Reststromen bewerken voor verkoop

ton CO2 bespaard

Projecten

Waar we aan werken

Opdrachtgevers

Voor wie we werken

Gebouweneigenaren en -beheerders

die inzichtelijk willen hebben welke (her)bruikbare materialen in hun panden aanwezig zijn, bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars en bedrijven met panden in eigendom.

Slopers en oogsters

die afzet en/of toepassingen zoeken voor vrijkomende materialen uit oogstprojecten.

Bouwers

die op zoek zijn naar gebruikte kwalitatief goede bouwmaterialen.

Let op:
particulieren die op zoek zijn naar gebruikte kwalitatief goede bouwmaterialen worden doorverwezen naar de (bouw)kringloopwinkels van onze partner Stichting Aktief Groep.

Partners

Schuif aan in de kring(loop)

Wie gebruik wil maken van onze diensten wordt gevraagd lid te worden van de Stadsmijngemeenschap. Door lid te worden kunt u grondstoffen en/of producten reserveren en betrekken van de Stadsmijn Achterhoek. Alle benodigde documentatie wordt per overeenkomst en levering met de historie van de grondstof c.q. het product uitsluitend digitaal geleverd.

Vul het onderstaande formulier in om contact met ons op te nemen over de samenwerkingsmogelijkheden.